ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ E-SHOP

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NEOPAK

Εγώ. ΠΡΑΓΜΑ

Τέχνη. 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ NEOPACK EOOD, πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, αγ. Στρακίνη 2, εφεξής καλούμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», και πελάτες, εφεξής "ΧΡΗΣΤΕΣ", στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.neopak.eu, εφεξής "E-SHOP".

ІІ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Τέχνη. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών:
1. Όνομα του Προμηθευτή: NEOPACK EOOD
2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, αγ. Στρακίνη 2
3. Διεύθυνση για την άσκηση της δραστηριότητας: πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, Συνοικία Staro Strumsko- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
4. Δεδομένα αλληλογραφίας: πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, τετραγωνικά. Παλιά Στρούμσκο- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
5. Είσοδος σε δημόσια μητρώα: EIK 101053028
6. Αριθμός πιστοποιητικού για ελεγκτή προσωπικών δεδομένων № ……………………..
7. Επόπτες:
(1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Σοφία 1592, είναι ένα. "Καθηγητής. Tsvetan Lazarov "№ 2,
τηλ.: (02) 940 20 46
Φαξ: (02) 940 36 40
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Δικτυακός τόπος: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 πόλη. Σοφία, παρακαλώ”Slaveykov” №4Α, et.3, 4 και 6,
τηλ.: 02 / 980 25 24
Φαξ: 02 / 988 42 18
καυτή γραμμή: 0700 111 22
Δικτυακός τόπος: www.kzp.bg
8. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας № BG 101053028

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ E-SHOP
Τέχνη. 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμο στο www.neopak.eu, μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συμβόλαια πώλησης και παράδοσης αγαθών που προσφέρονται από το E-SHOP, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
1. Για εγγραφή και δημιουργία προφίλ για προβολή του E-SHOP και χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών για παροχή πληροφοριών;
2. Για να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με το E-SHOP μέσω της διεπαφής της σελίδας του E-SHOP, διαθέσιμο στο Διαδίκτυο;
3. Για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης και παράδοσης αγαθών, προσφέρεται από το E-SHOP;
4. Να πραγματοποιείτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το E-SHOP, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζονται από το E-SHOP.
5. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, προσφέρεται από το E-SHOP;
6. Για να ελέγξετε τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τιμές και συνθήκες παράδοσης;
7. Να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα, που προκύπτει από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής της σελίδας E-SHOP στο Διαδίκτυο;
8. Να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, κατέληξε σε απόσταση για τα εμπορεύματα, προσφέρεται από τον Πάροχο, στο οποίο ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Τέχνη. 4. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, παρέχεται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, υιοθετηθεί στην πράξη, κριτήρια και προϋποθέσεις του καταναλωτικού ή εμπορικού δικαίου.

Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν συμβόλαιο για την πώληση αγαθών, προσφέρεται από το E-SHOP μέσω της διεπαφής του Παροχέα, διαθέσιμο στον ιστότοπό του ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.
(2) Δυνάμει της σύμβασης που συνήφθη με τους Χρήστες για αγορά και πώληση αγαθών, Ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του Χρήστη στα αγαθά που καθορίζει μέσω του περιβάλλοντος.
(3) Οι Χρήστες πληρώνουν την αμοιβή του Προμηθευτή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους, ορίζεται στο E-SHOP και στις παρούσες γενικές συνθήκες. Η αμοιβή είναι στο ποσό της τιμής, ανακοινώθηκε από τον Πάροχο στη διεύθυνση του E-SHOP στο Διαδίκτυο.
(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλνουν οι Χρήστες εντός των όρων και προϋποθέσεων, καθορίζεται από τον Πάροχο στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. (5) Η τιμή παράδοσης καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των αγαθών.

Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν, ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου και του Άρθρου Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής.. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
(2) Υποτιθεμένος, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις, εκτελούνται από τους χρήστες του ιστότοπου, δεσμεύονται από άτομα, καθορίζεται στα δεδομένα, παρέχεται από το χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το κατάλληλο όνομα πρόσβασης και κωδικό πρόσβασης.

IV. ΧΡΗΣΗ E-SHOP
Τέχνη. 7. (1) Για να χρησιμοποιήσετε το E-SHOP για τη σύναψη συμβάσεων για την πώληση αγαθών, Ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.
(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, κάνοντας εγγραφή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Παροχέα.
(3) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα σας και πατώντας τα κουμπιά “Ναί, Δέχομαι” ή “εγγραφή”, Ο χρήστης δηλώνει, ότι είναι εξοικειωμένος με αυτές τις γενικές συνθήκες, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτά χωρίς όρους.
(4) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης, στέλνοντας ένα γράμμα στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης, στις οποίες αποστέλλονται επίσης πληροφορίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης με ηλεκτρονική αναφορά στην επιστολή, με την οποία ενημερώθηκε για την καταχώριση, αποστέλλεται από τον Πάροχο. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ένας λογαριασμός του χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του παρόχου.
(5) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης ενημερώνει τα δεδομένα εγκαίρως, καθορίζεται στην εγγραφή σας, σε περίπτωση αλλαγής.
(6) Για να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Παροχέα, Ο χρήστης δεσμεύεται να εγγραφεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος, σε περίπτωση λόγω έλλειψης εγγραφής, ο Χρήστης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης, δυνατότητα αξίωσης χαμηλότερης τιμής και άλλων παρόμοιων χαρακτηριστικών.
(7) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους Χρήστες χωρίς εγγραφή στο E-SHOP μέσω ρητής δήλωσης προθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του E-SHOP.

Τέχνη. 8. (1) Η διεύθυνση email, παρέχονται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και οποιαδήποτε επόμενη διεύθυνση email, χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, είναι ένα "Κύριο email" κατά την έννοια αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του.
(2) Με την παραλαβή αιτήματος αλλαγής της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, Ο πάροχος στέλνει ένα αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κύριας επαφής που καθορίζεται από το χρήστη..
(3) Η αλλαγή της κύριας διεύθυνσης e-mail πραγματοποιείται μετά από επιβεβαίωση από τον Χρήστη, εκφράζεται με αναφορά, περιέχονται στο αίτημα επιβεβαίωσης, αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κύρια επαφή που καθορίζεται από τον Χρήστη.
(4) Ο Πάροχος ενημερώνει τον Χρήστη για την αλλαγή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail της κύριας επαφής που υποδεικνύει ο Χρήστης πριν πραγματοποιήσει την αλλαγή σύμφωνα με την παρ. 2.
(5) Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος έναντι του Χρήστη για παράνομη αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.
(6) Ο Πάροχος ενδέχεται να απαιτήσει από τον Χρήστη να χρησιμοποιεί την Κύρια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τέχνη. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Παροχέα, για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στο E-SHOP. (2) Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά.
(3) Η σύμβαση μεταξύ του παρόχου και του χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες γενικούς όρους, διαθέσιμο στον ιστότοπο του E-SHOP.
(4) Το συμβαλλόμενο μέρος με τον Πάροχο είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα, παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του χρήστη. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτά είναι τα δεδομένα, με τον οποίο έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον Πάροχο.
(5) Ο πάροχος περιλαμβάνει στη διεπαφή του ιστότοπού του, τεχνικά μέσα για την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών, πριν από τη δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης.
(6) Αυτή η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον Πάροχο ή της αποδοχής των γενικών όρων με άλλο ρητό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης μέσω δήλωσης στον ιστότοπο του παρόχου. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή.
(7) Για τη σύναψη αυτής της σύμβασης και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, Ο Πάροχος ειδοποιεί ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα. (8) Η δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης και η επιβεβαίωση της απόδειξής της θεωρείται ληφθείσα, όταν οι παραλήπτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτούς.
(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση, ότι τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά.

Τέχνη. 10. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με τον Πάροχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Εγγραφή στο E-SHOP και παροχή των απαραίτητων δεδομένων, εάν ο Χρήστης δεν έχει εγγραφεί ακόμα στο E-SHOP ή με παραγγελία αγαθών χωρίς εγγραφή;
Εισαγωγή στο σύστημα για την πραγματοποίηση παραγγελιών στο E-SHOP αναγνωρίζοντας ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης και έναν άλλο τρόπο αναγνώρισης;
Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρονται στο E-SHOP και προσθέτοντάς τα στη λίστα αγαθών για αγορά;
Παροχή λεπτομερειών παράδοσης;
Επιλογή μεθόδου και χρόνου πληρωμής της τιμής.
Επιβεβαίωση της παραγγελίας;
(2) Οι χρήστες μπορούν να συνάψουν σύμβαση πώλησης με τον Πάροχο χωρίς εγγραφή, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργικότητα στη διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος

ΕΜΕΙΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Τέχνη. 11. Οι κανόνες αυτής της Ενότητας VI αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για τους Χρήστες, για τα οποία σύμφωνα με τα δεδομένα, καθορίζεται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την εγγραφή στο E-SHOP, μπορεί να συναχθεί ένα συμπέρασμα, ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, Ο νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και η οδηγία 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 Οκτώβριος 2011 έτος.

Τέχνη. 12. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών, προσφέρεται από τον Προμηθευτή ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.
(2) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του E-SHOP.
(3) Η αξία των εξόδων αποστολής και μεταφοράς, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζονται από τον Πάροχο και παρέχονται ως πληροφορίες στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:
– Στο προφίλ καθενός από τα προϊόντα στον ιστότοπο του Προμηθευτή του E-SHOP;
– Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης;
(4) Τρόπος πληρωμής, η παράδοση και η εκτέλεση της σύμβασης καθορίζονται με αυτούς τους γενικούς όρους, καθώς και πληροφορίες, παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Παροχέα.
(5) Η πληροφορία, που παρέχεται στους χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένο κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής του στον ιστότοπο του παρόχου πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
(6) Ο προμηθευτής πρέπει να καθορίσει τους όρους παράδοσης μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπό του.
(7) Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο προμηθευτής αναφέρει τη συνολική αξία της σύμβασης για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.
(8) Οι χρήστες συμφωνούν, ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών μπορούν να παρασχεθούν μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας E-SHOP ή μέσω e-mail.

Τέχνη. 13. (1) Ο χρήστης συμφωνεί, ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές για αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους. (2) Ο Χρήστης επιλέγει εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή την τιμή παράδοσης των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Τέχνη. 14. (1) Ο χρήστης έχει δικαίωμα, χωρίς δέουσα αποζημίωση ή ποινή και χωρίς αιτιολογία, να αποσυρθεί εγκαίρως από τη σύμβαση 14 μέρες, από την ημερομηνία αποδοχής των εμπορευμάτων μέσω του ενιαίου εντύπου ανάληψης, διαθέσιμο στον ιστότοπο του Παροχέα. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης διατίθενται στον ιστότοπο του Παροχέα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια άλλη σαφή δήλωση, το οποίο μπορεί να καταγραφεί σε ανθεκτικό μέσο.
(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. για παράδοση αγαθών, έγινε για παραγγελία του χρήστη ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις;
2. για παράδοση αγαθών, που λόγω της φύσης τους μπορεί να επιδεινωθούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής;
3. για παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, που εκτυπώνονται μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους, σχετίζονται με την υγιεινή ή την προστασία της υγείας;
4. για παράδοση αγαθών, τα οποία, μετά την παράδοση και από τη φύση τους, έχουν αναμιχθεί με άλλα προϊόντα, από την οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν;
5. για την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή, που εκτυπώνονται μετά την παράδοση;
6. για παράδοση εφημερίδων, περιοδικά ή περιοδικά με εξαίρεση τα συμβόλαια συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων δημοσιεύσεων;
(3) Όταν ο Πάροχος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, ορίζεται στον νόμο για την προστασία των καταναλωτών, Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 μέρες, από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, Λειτουργεί από την ημερομηνία της διάταξής του. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τη δήλωση υπαναχώρησης βάσει αυτού του άρθρου απευθείας στον Πάροχο μέσω της ενιαίας φόρμας για ανάκληση από τη σύμβαση., διαθέσιμο στον ιστότοπο του Παροχέα.
(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή από τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος, Ο πάροχος επιστρέφει όλα τα ποσά, παραλήφθηκε από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα 14 μέρες, από την ημερομηνία, για την οποία έχει ενημερωθεί για την απόφαση του Χρήστη να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Ο πάροχος επιστρέφει τα ληφθέντα ποσά, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής, χρησιμοποιείται από τον χρήστη στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο χρήστης έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται κόστος για τον Χρήστη.
(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδιδόμενων αγαθών βαρύνουν τον καταναλωτή και το ποσό, που ο Χρήστης έχει πληρώσει βάσει της σύμβασης αφαιρείται το κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την παράδοση των αγαθών, όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά τη μέθοδο παράδοσης των αγαθών, διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης, προσφέρεται από τον Πάροχο.
(6) Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποθηκεύσει τα αγαθά που έλαβε από τον Προμηθευτή και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο.. 1.
(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Πάροχο στέλνοντας γραπτή δήλωση στον Πάροχο μέσω του τυπικού εντύπου ανάληψης., διαθέσιμο στον ιστότοπο του E-SHOP.
(8) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, Μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου λάβει τα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει, ότι έστειλε τα εμπορεύματα πίσω, ανάλογα με αυτό, ποιο από τα δύο συνέβη νωρίτερα.

Τέχνη. 15. (1) Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών και το σημείο εκκίνησης, από το οποίο ρέει, καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή, εκτός εάν τα προϊόντα παραγγέλνονται σε μία παράδοση.
(2) Σε περίπτωση που ο χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες μέρες, από την ημερομηνία, επόμενη αποστολή της παραγγελίας του χρήστη στον Πάροχο μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
(3) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αυτού, ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα προϊόντα, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Χρήστη σχετικά με αυτό και να επιστρέψει τα ποσά που πληρώνει.

Τέχνη. 16. (1) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.
(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος πιστοποιούν τις περιστάσεις στην παρ. 1 γραπτώς κατά την παράδοση με το χέρι υπογραφή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
(3) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν, ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου. 1 θα τηρηθεί, εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από άτομο, για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί ένα συμπέρασμα, ότι θα μεταδώσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή - συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Τέχνη. 17. Ο Προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Τέχνη. 18. Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης και παράδοσης από τον Προμηθευτή και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις για άμεση ειδοποίηση του Προμηθευτή.

VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τέχνη. 19. (1) Ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
(2) Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, Ο πάροχος θα στείλει τα δεδομένα μόνο σε μια διεύθυνση e-mail, που καθορίστηκε από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής.
(3) Ο Πάροχος αποδέχεται και ανακοινώνει στον ιστότοπό του μια Πολιτική Απορρήτου.
(4) Οι χρήστες συμφωνούν, ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, απαραίτητο για την εκτέλεση των παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την εκτέλεση της σύμβασης.

Τέχνη. 20. (1) Σε κάθε στιγμή, Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή..
(2) Σε περίπτωση, ότι για κάποιο λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης, Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη διαδικασία που ανακοινώθηκε για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης.

ΙΧ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Τέχνη. 21. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για το οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει κατάλληλα όλους τους χρήστες, που έχουν εγγραφή. (2) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν, ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα είναι αποτελεσματική έναντι του Χρήστη μετά τη ρητή ειδοποίησή του από τον Πάροχο και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της δεδομένης περιόδου 30 ημερών, που τους απορρίπτει.
(3) Ο χρήστης συμφωνεί, ότι όλες οι δηλώσεις του Παροχέα, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail, καθορίζεται από το χρήστη, κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί, αυτά τα μηνύματα, αποστέλλεται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, να έχει επίδραση σε αυτόν.
Τέχνη. 22. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση του ιστότοπού του μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

Χ. ΛΗΞΗ
Τέχνη. 23. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο λήγουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
κατά τον τερματισμό και την κήρυξη εκκαθάρισης ή την κήρυξη πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης;
με αμοιβαία συγκατάθεση των μερών γραπτώς;
μονομερώς, με ειδοποίηση εκάστου των μερών σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους;
σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της;
σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές;
σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής χρήστη στον ιστότοπο του E-SHOP. Σε αυτήν την περίπτωση, το συμπέρασμα, αλλά οι ανεκπλήρωτες συμβάσεις πωλήσεων παραμένουν σε ισχύ και είναι εκτελεστές;
σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, αυτός. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Σε αυτήν την περίπτωση, τερματίζεται μόνο η σύμβαση παράδοσης των αντίστοιχων παραγγελιών, εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για τη σχετική κατηγορία προϊόντων.

ΧΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Τέχνη. 24. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Τέχνη. 25. Για τα θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί σε αυτήν τη σύμβαση, σχετίζονται με την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτής της σύμβασης, ισχύουν οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Τέχνη. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.