дистрибутори българия

neopak

Βράτσα

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ЯСКО КОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Μπλαγκόεβγκραντ, обл. Κιουστεντίλ, обл. Перник, Σοφία- град, обл. Σοφία, обл. Βράτσα, обл. Μοντάνα, обл. Βιντίν, обл. Λόβετς, обл. Πλέβεν

πόλη. Σοφία, είναι ένα. Илиянско Шосе №3, логистичен център „Рожен“

πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, τετραγωνικά. Грамада, складова база „Пиринснаб“
πόλη. Βράτσα, Източна промишлена зона, Упи 9
πόλη. Πλέβεν, 5809, Северна промишлена зона
GPS: 43.428757237112, 24.613843089713214

Μπότεβγκραντ

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
СИРИУС ООДОСНОВЕНΣοφία- град, обл. Σοφία, обл. Βράτσα, обл. Μοντάνα, обл. Βιντίνπόλη. Μπότεβγκραντ, ул.Хан Аспарух № 2

Σοφία

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ЯСКО КОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Μπλαγκόεβγκραντ, обл. Κιουστεντίλ, обл. Перник, Σοφία- град, обл. Σοφία, обл. Βράτσα, обл. Μοντάνα, обл. Βιντίν, обл. Λόβετς, обл. Πλέβεν

πόλη. Σοφία, είναι ένα. Илиянско Шосе №3, логистичен център „Рожен“

πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, τετραγωνικά. Грамада, складова база „Пиринснаб“
πόλη. Βράτσα, Източна промишлена зона, Упи 9
πόλη. Πλέβεν, 5809, Северна промишлена зона
GPS: 43.428757237112, 24.613843089713214

СМ ТРЕЙД 2000 ЕООДОСНОВЕНΣοφία- град и обл. Σοφίαπόλη. Σοφία, ул.Земеделска № 35
МИХАЙЛОВИ ТРЕЙД ООДОСНОВЕНΣοφία- град и обл. Σοφίαπόλη. Σοφία, Обелско шосе №7

Μπλαγκόεβγκραντ

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ЯСКО КОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Μπλαγκόεβγκραντ, обл. Κιουστεντίλ, обл. Перник, Σοφία- град, обл. Σοφία, обл. Βράτσα, обл. Μοντάνα, обл. Βιντίν, обл. Λόβετς, обл. Πλέβεν

πόλη. Σοφία, είναι ένα. Илиянско Шосе №3, логистичен център „Рожен“

πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, τετραγωνικά. Грамада, складова база „Пиринснаб“
πόλη. Βράτσα, Източна промишлена зона, Упи 9
πόλη. Πλέβεν, 5809, Северна промишлена зона
GPS: 43.428757237112, 24.613843089713214

Πλέβεν

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ГРЕСТОКОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград, обл. Шумен

πόλη. Лясковец 5140, αγ. „Максим Райкович” № 29

πόλη. Πλέβεν 5800, αγ. „Здравец” № 1

πόλη. τέχνασμα, αγ. „Св. Димитър Басарбовски” № 113,квартал Средна кула

πόλη. Шумен, αγ. „Симеон Велики” № 8-А

πόλη. Γκάμπροβο 5300, αγ. „Никола Войновски” № 101-А

ЯСКО КОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Μπλαγκόεβγκραντ, обл. Κιουστεντίλ, обл. Перник, Σοφία- град, обл. Σοφία, обл. Βράτσα, обл. Μοντάνα, обл. Βιντίν, обл. Λόβετς, обл. Πλέβεν

πόλη. Σοφία, είναι ένα. Илиянско Шосе №3, логистичен център „Рожен“

πόλη. Μπλαγκόεβγκραντ, τετραγωνικά. Грамада, складова база „Пиринснаб“
πόλη. Βράτσα, Източна промишлена зона, Упи 9
πόλη. Πλέβεν, 5809, Северна промишлена зона
GPS: 43.428757237112, 24.613843089713214

Λόβετς

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
КАРАДИ ООДОСНОВЕНобл. Βράτσα, обл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβοπόλη. Λόβετς, ул.Скобелевско шосе № 9

Γκάμπροβο

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ГРЕСТОКОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград, обл. Шумен

πόλη. Лясковец 5140, αγ. „Максим Райкович” № 29

πόλη. Πλέβεν 5800, αγ. „Здравец” № 1

πόλη. τέχνασμα, αγ. „Св. Димитър Басарбовски” № 113,квартал Средна кула

πόλη. Шумен, αγ. „Симеон Велики” № 8-А

πόλη. Γκάμπροβο 5300, αγ. „Никола Войновски” № 101-А

Παζαρτζίκ

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
Πλόβντιβ

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς

πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
СИГНАЛ-2 ООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджалиπόλη. Πλόβντιβ, αγ. Брезовско шосе №145

τέχνασμα

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ГРЕСТОКОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград, обл. Шумен

πόλη. Лясковец 5140, αγ. „Максим Райкович” № 29 πόλη. Πλέβεν 5800, αγ. „Здравец” № 1

πόλη. τέχνασμα, αγ. „Св. Димитър Басарбовски” № 113,квартал Средна кула

πόλη. Шумен, αγ. „Симеон Велики” № 8-А

πόλη. Γκάμπροβο 5300, αγ. „Никола Войновски” № 101-А

ЛАЙТС ООДОСНОВЕНобл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград

πόλη. Βέλικο Τάρνοβο, ул.Никола Габровски № 79 западна промиш.зона

с. Шемшево, местност Аша Чеир

πόλη. τέχνασμα, αγ. Капитан Райчо Николов 40 западна промишлена зона

Βέλικο Τάρνοβο

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ЛАЙТС ООДОСНОВЕНобл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград

πόλη. Βέλικο Τάρνοβο, ул.Никола Габровски № 79 западна промиш.зона

с. Шемшево, местност Аша Чеир

πόλη. τέχνασμα, αγ. Капитан Райчо Николов 40 западна промишлена зона

Σλίβεν

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
Στάρα Ζαγόρα

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
Χάσκοβο

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
Βάρνα

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
СЕМЕЛА ГРУП ЕООДОСНОВЕНобл. Силистра, обл. Ντόμπριχ, обл. Βάρνα, обл. Шуменπόλη. Βάρνα, Западна промишлена зона

Μπουργκάς

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41
Лясковец

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ГРЕСТОКОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград, обл. Шумен

πόλη. Лясковец 5140, αγ. „Максим Райкович” № 29

πόλη. Πλέβεν 5800, αγ. „Здравец” № 1

πόλη. τέχνασμα, αγ. „Св. Димитър Басарбовски” № 113,квартал Средна кула

πόλη. Шумен, αγ. „Симеон Велики” № 8-А гр. Γκάμπροβο 5300, αγ. „Никола Войновски” № 101-А

Шумен

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ГРЕСТОКОМЕРС ЕООДОСНОВЕНобл. Λόβετς, обл. Πλέβεν, обл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград, обл. Шумен

πόλη. Лясковец 5140, αγ. „Максим Райкович” № 29

πόλη. Πλέβεν 5800, αγ. „Здравец” № 1

πόλη. τέχνασμα, αγ. „Св. Димитър Басарбовски” № 113,квартал Средна кула

πόλη. Шумен, αγ. „Симеон Велики” № 8-А

πόλη. Γκάμπροβο 5300, αγ. „Никола Войновски” № 101-А

Шемшево

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
ЛАЙТС ООДОСНОВЕНобл. Γκάμπροβο, обл. Βέλικο Τάρνοβο, обл. Търговище, обл. τέχνασμα, обл. Разград

πόλη. Βέλικο Τάρνοβο, ул.Никола Габровски № 79 западна промиш.зона

с. Шемшево, местност Аша Чеир

πόλη. τέχνασμα, αγ. Капитан Райчо Николов 40 западна промишлена зона

Смолян

ДИСТРИБУТОРВИД ДИСТРИБУТОРРЕГИОН НА ПОКРИТИЕ ПО ОБЛАСТИАДРЕС НА СКЛАДОВА БАЗА НА ДИСТРИБУТОРА
РОЖЕН-1 ЕООДОСНОВЕНобл. Παζαρτζίκ, обл. Πλόβντιβ, обл. Смолян, обл. Στάρα Ζαγόρα, обл. Χάσκοβο, обл. Кърджали, обл. Σλίβεν, обл. Ямбол, обл. Μπουργκάς


πόλη. Πλόβντιβ, αγ. Полет 84

πόλη. Παζαρτζίκ, ул.”Заводска” 1

πόλη. Χάσκοβο, είναι ένα. ”Съединение” 62

πόλη. Στάρα Ζαγόρα, αγ. ”Войвода Стойно Черногорски”

πόλη. Σλίβεν, είναι ένα. Стефан Караджа 6
πόλη. Μπουργκάς, Северна промишлена зона
УПИ 5, кв.6

πόλη. Смолян, αγ. “Коста Аврамиков 41